O společnostiNabízímeKontakty

TeZaSig s.r.o. vznikla v květnu 2018.

Firmu tvoří v současnosti 2 jednatelé – Ing. Stanislav Zářecký a Tomáš Telecký. Účelem vzniku firmy bylo hlavně „sjednotit“ původně samostatné živnostníky pod hlavičku firmy a vytvořit tak lepší podmínky pro účast ve výběrových řízeních a získávání státních podpor pro vývojové projekty.

Ing. Zářecký působil od roku 2000 až do roku 2017 jako vedoucí projekce, později jako systémový specialista. Tomáš Telecký působil nejprve na pozici projektanta a následně na pozici stavbyvedoucího. Oba jednatelé jsou členové ČKAIT, tzn. disponují autorizací pro projektování a vedení staveb.

TeZaSig s.r.o. se v současné době zabývá primárně projektováním zabezpečovacích zařízení na železnici (např. vlečka Paskov - úpravy reléového zabezpečovacího zařízení, Spádoviště Plzeň - úprava zabezpečovacího zařízení, Třinecké železárny – rozšíření elektronického stavědla).

TeZaSig s.r.o. také vyvíjí systémy zabezpečení, ať už pro železnici, anebo i pro průmysl.

TeZaSig s.r.o. je schopna zajistit také realizaci stavby, zejména v oblasti zabezpečovací technicky na železnici. Pro tyto potřeby má firma k dispozici osoby s potřebnou autorizací a kvalifikací.

TeZaSig s.r.o. nabízí i posuzování bezpečnosti, tzn. zajistit nezávislou kontrolu navržených řešení.