O společnostiNabízímeKontakty

TeZaSig s.r.o. vznikla v květnu 2018.

Firmu založili Ing. Stanislav Zářecký a Tomáš Telecký. Účelem vzniku firmy bylo hlavně „sjednotit“ původně samostatné živnostníky pod hlavičku firmy a vytvořit tak lepší podmínky pro účast ve výběrových řízeních a získávání státních podpor pro vývojové projekty. Od roku 2024 společnost vede pouze Tomáš Telecký.

Ing. Zářecký působil od roku 2000 až do roku 2017 jako vedoucí projekce, později jako systémový specialista. Je členem ČKAIT, tzn. disponuje autorizací pro projektování a vedení staveb.
V roce 2024 Ing. Zářecký ze společnosti odešel

Tomáš Telecký působil nejprve na pozici projektanta a následně na pozici stavbyvedoucího. Je členem ČKAIT, tzn. disponuje autorizací pro projektování a vedení staveb.

TeZaSig s.r.o. se v současné době zabývá primárně projektováním zabezpečovacích zařízení na železnici (např. vlečka Paskov - úpravy reléového zabezpečovacího zařízení, Spádoviště Plzeň - úprava zabezpečovacího zařízení, Třinecké železárny – rozšíření elektronického stavědla).

TeZaSig s.r.o. také vyvíjí systémy zabezpečení, ať už pro železnici, anebo i pro průmysl.

TeZaSig s.r.o. je schopna zajistit také realizaci stavby, zejména v oblasti zabezpečovací technicky na železnici. Pro tyto potřeby má firma k dispozici osoby s potřebnou autorizací a kvalifikací.

TeZaSig s.r.o. nabízí i posuzování bezpečnosti, tzn. zajistit nezávislou kontrolu navržených řešení.